Cennik

Gotowe spółki

Nabycie gotowej, istniejącej spółki z o.o.

5000 zł

Cena nie zawiera kosztów związanych z nabyciem spółki, opłatami notarialnymi oraz opłatami urzędowymi związanymi z przepisaniem spółki na nabywcę. (zmiana wspólników, zarządu)

Zmiana umowy spółki z o.o.

1000 zł

(Zmiana umowy pozwala na zmianę nazwy spółki, jej siedziby lub podniesienie kapitału zakładowego)

Rejestracja nowej spółki

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

3500 zł

 

Wirtualne biuro

Rejestracja firmy w wirtualnym biurze

200 zł netto/mies